C.F.P. Perfect Service S.A.
C.F.P. PERFECT SERVICE  S. A.
CALEA SPRE CUNOAŞTERE
Prima pagina Despre noi Cursuri Editura Turism Cercetare Psihologie Consiliere Holgrup Inscrieri
C.F.P. Perfect Service S.A.

 

Descarca Oferta 2016 in format pdf:

Oferta 2016

Unitate de cercetare-dezvoltare atestata prin decizia ANCS nr.9725/25.08.2008

Centru autorizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

În cadrul Programului Operaţional Strategic DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE sub egida Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service şi Formenerg derulează proiectul: “Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în sectorul energetic”

Suntem atestati SRAC:

iqnet

srac

Suntem membrii WEC:

wec

 
CINE SUNTEM
 
Suntem un furnizor de formare profesională, ce activează în principal în domeniul energetic, dar şi în celelalte sectoare economice.

Centrul a fost înfiinţat în 1999, din iniţiativa unui grup de entuziaşti, cu scopul de a contribui la asigurarea pregătirii profesionale a personalului din sectorul energetic la un nivel înalt de calitate.

Centrul îşi desfăşoară activitatea cu un număr de 25 de persoane angajate pe termen nedeterminat şi cu peste 50 de specialişti-experţi colaboratori;

De asemenea centrul colaborează cu centre universitare din Bucureşti, Oradea, Galaţi, Braşov şi altele.

Centrul a organizat şi susţinut până în prezent peste 300 de cursuri de perfecţionare şi specializare, la care au participat peste 9.000 de persoane din unităţi de producere, transport, distribuţie şi consumatoare de energie electrică şi termică, unităţi aparţinând atât sectorului de stat, cât şi sectorului privat sau mixt.

Reorganizarea Centrului în 2003, în societate pe acţiuni, a constituit începutul unui proces continuu de actualizare şi diversificare a programelor şi serviciilor de formare profesională, evaluare a competenţelor profesionale şi consultanţă organizaţion.

Centrul este atestat SRAC

Centrul este autorizat de CNFPA ca furnizor de formare profesională, de asemenea este autorizat de MEC şi MMPSF, CNCAN, ECDL, etc

CE URMĂRIM
 

Dezvoltarea potenţialului resurselor umane pentru a răspunde cerinţelor actuale economico – ecologice, prin promovarea abordărilor inovative şi a instrumentelor de management actuale;

Îmbunătăţirea calităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă care lucrează în domeniul energetic, pe termen lung, pentru integrarea într-o economie bazată pe cunoaştere şi o adaptabilitate sporită, având în vedere schimbările rapide din mediul socio-economic;

Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi îmbunătăţirea calităţii managementului;

Promovarea competitivităţii şi creşterea productivităţii la locul de muncă;

Îmbunătăţirea calităţii profesionale a persoanelor angajate;

Evaluarea şi atestarea competenţelor profesionale dobândite, pe cale nonformală şi informală;

Realizarea unei mai strânse legături şi cooperări între agenţii economici din sectorul energetic şi domeniul cercetării – dezvoltării;
CE FACEM
 

Promovăm învăţărea pe tot parcursul vieţii, profesionalismul, competenţa şi performanţa;

Oferim servicii de formare şi perfecţionare profesională la cele mai înalte standarde;

Evaluăm şi atestăm competenţele profesionale;

Edităm publicaţii de specialitate necesare pregătirii profesionale;

Organizăm seminarii, mese rotunde şi conferinţe ce pun în legătură specialişti din sectoarele economice cu specialişti din învăţământul superior şi din unităţi de cercetare;

Oferim servicii de consultanţă în domeniul dezvoltării organizaţionale
PENTRU CINE
 

Beneficiarii noştri sunt toate persoanele, cu studii superioare sau medii, interesate să se perfecţioneze în domeniile:

•managementul sistemelor de energie şi piaţa de energie;

•eficienţa energetică şi protecţia mediului;

•exploatarea economico-ecologică în deplină siguranţă a instalaţiilor energetice;

•instalaţii termice neconvenţionale şi surse de energie bio-regenerabilă;

•politici manageriale de creştere a eficienţei resurselor umane;

•adaptarea sistemului energetic la economia de piaţă;

•informatică managerială pentru centrele de cost – profit;

•managementul integrat al calităţii, mediului şi securităţii muncii;

•creşterea calităţii formării profesionale;

•creşterea adaptabilităţii resurselor umane;

•creşterea nivelului de certificare a calităţii resurselor umane;

•dezvoltarea abilităţilor profesionale şi manageriale;

•creşterea gradului de integrare a tinerilor pe piaţa muncii, reintegrarea şomerilor, etc.
CE OFERIM
 

Cursuri de pregătire profesională certificate la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

•Suporturi de curs tipărite şi în format electronic;

•Asigurăm, la cererea  beneficiarilor,  integral sau parţial, logistica cursurilor;

•Gestiunea integrală a calităţii resurselor umane;

•Analize-diagnostic şi studii de eficienţă;