C.F.P. Perfect Service S.A.
C.F.P. PERFECT SERVICE  S. A.
CALEA SPRE CUNOAŞTERE
Prima pagina Despre noi Cursuri Editura Turism Cercetare Psihologie Consiliere Holgrup Inscrieri
C.F.P. Perfect Service S.A.

 

Descarca Oferta 2016 in format pdf:

Oferta 2016

Unitate de cercetare-dezvoltare atestata prin decizia ANCS nr.9725/25.08.2008

Centru autorizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

În cadrul Programului Operaţional Strategic DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE sub egida Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service şi Formenerg derulează proiectul: “Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în sectorul energetic”

Suntem atestati SRAC:

iqnet

srac

Suntem membrii WEC:

wec

 

Centrul de Formare si Perfectionare PERFECT SERVICE este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru derularea de cursuri de calificare profesionala, perfectionare si instruire periodica, este certificat SMQ de SRAC si IQ NET si este membru al CCR-CME.

C.F.P. PERFECT SERVICE are cinci departamente care ofera urmatoarele servicii:

1. Departamentul de cercetare dezvoltare:

a. În domeniul socio-uman
- Gradul de risc si incertitudine la nivel de unitate economica
- Sondaje de opinie
- Studii de marketing
- Optimizarea echipelor manageriale
- Sisteme de evaluare specifice pe functii
- Creare de imagine

b. În domeniul tehnic:
- Bilanturi energetice, cresterea eficientei instalatiilor
- Reduceri de pierderi si îmbunatatiri de randamente
- Bilanturi de mediu si evaluari ale impactului asupra mediului
- Masuratori de emisii poluante
- Studii privind calitatea arderii
- Evaluari de risc
- Analize de avarii
- Masuratori de vibratii
- Masuratori topometrice

c. În domeniul economic:
- Analiza costurilor si masuri de reducere a cheltuielilor
- Organizarea centrelor de responsabilitate
- Analiza diagnostic si studii de eficienta

d. În domeniul informatic:
- Proiectare de baze de date
- Creare de pagini WEB

2. Departamentul educatie continua:

a. Cursuri de elita
b. Cursuri de perfectionare
c. Cursuri de initiere
d. Cursuri de întretinere
e. Cursuri de formare profesionala
f. Consultanta si asistenta tehnica pentru punerea în aplicare a cunostintelor însusite la cursuri

3. Departamentul calitatea resurselor umane si psihologie:

a. Gestiunea integrala a calitatii resurselor umane
b. Testari psihologice simple
c. Testari psihologice complexe
d. Expertize psihologice
e. Psihoterapie
f. Studii referitoare la calitatea factorului uman
g. Prognoza privind evolutia performantelor resurselor umane
h. Planuri de cariera
i. Planuri privind pregatirea profesionala a salariatilor

4. Departamentul editura:

a. Carti de specialitate
b. Manuale si suporturi de curs pe suport clasic si informatic
c. Periodice

5. Departamentul de turism educational:

a. Excursii de studii
b. Excursii tematice în tara si în strainatate
c. Organizare de mese rotunde, simpozioane, schimburi de experienta
d. Bilete de odihna în tara