C.F.P. Perfect Service S.A.
C.F.P. PERFECT SERVICE  S. A.
CALEA SPRE CUNOAŞTERE
Prima pagina Despre noi Cursuri Editura Turism Cercetare Psihologie Consiliere Holgrup Inscrieri
C.F.P. Perfect Service S.A.

 

Descarca Oferta 2016 in format pdf:

Oferta 2016

Unitate de cercetare-dezvoltare atestata prin decizia ANCS nr.9725/25.08.2008

Centru autorizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

În cadrul Programului Operaţional Strategic DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE sub egida Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service şi Formenerg derulează proiectul: “Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în sectorul energetic”

Suntem atestati SRAC:

iqnet

srac

Suntem membrii WEC:

wec

 

LISTA CARTILOR PUBLICATE

Nr. crt. Autori Titlul cartii
 1.  

Creşterea rolului contabilităţii resurselor materiale în sectorul energetic

Gheorghe Dulcea

 1.  

Managementul activităţii comerciale în sistemele de energie interconectate

Laurenţiu Popper

 1.  

Formarea si reducerea NOX-ului la arderea carbunelui in cazane

Ionel Pasa

 1.  

Gânduri târzii...

Ion Ştirbulescu

 1.  

Dreptul muncii: reglementări interne şi comunitare

Nicolae Voiculescu

 1.  

Instalaţii termice neconvenţionale

Lucian Mihăescu

 1.  

Drept comunitar al muncii

Nicolae Voiculescu

 1.  

Pregătirea generală a utilizatorilor de calculatoare

Ofelia Hobincu

 1.  

Cazane şi turbine vol.I - CAZANE

Lucian Mihăescu

 1.  

Formarea managerială pentru promovarea în funcţii de conducere

Laurenţiu Popper

 1.  

English course for beginners

Ioana Vasile

 1.  

Adaptarea unităţilor şi subunităţilor economice la economia de piaţă

Laurenţiu Popper

 1.  

Ingineria fiabilităţii sistemelor complexe

Dumitru Ivas ş.a.

 1.  

Psihologia Ordinii - Măsură pentru Diavol şi Bunul Dumnezeu

Corneliu Sofronie

 1.  

Negocierea şi finalizarea afacerilor

Laurenţiu Popper

 1.  

Răsărit de mileniu
Fărâme de timp, fârâme de suflet

Laurenţiu Popper

 1.  

Iniţiere în energetică

Laurenţiu Popper

 1.  

Pisica lui Schrodinger. Introducere la o psihologie cuantică.

Corneliu Sofronie

 1.  

Managementul dezvoltării obiectivelor energetice în concepţie holistică

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Concepţia proiectării rentabile a obiectivelor energetice prin cercetări operaţionale vol. 1

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Concepţia proiectării rentabile a obiectivelor energetice prin cercetări operaţionale vol.2

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Ingineria şi reingineria sistemelor energetice aplicabile la proiectzarea proceselor de afaceri

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Calitatea proceselor în teoria costurilor operaţionale

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Managementul resurselor umane la nivelul sistemelor energetice în evoluţie

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Managementul calităţii proveselor şi produselor energoindustriale în concepţia ingineriei convergente

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Managementul performanţei energetice

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Cercetarea operaţională aplicată la determinarea soluţiei optime de proiectare integrată a obiectivelor energetice

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Reinginerie şi risc în globalizarea proceselor integrate de afaceri holistice

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Managementul cercetării şi dezvoltării sistemelor economico-inginereşti

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Legislaţie economică în energetică

Laurenţiu Popper

 1.  

Dezvoltarea durabilă a managementului proiectării obiectivelor energetice complexe în concepţie holistică

Ioan Dan Gheorghiu

 1.  

Fericirea de a fi cal

Corneliu Sofronie

 1.  

Contractarea produselor, lucrărilor şi serviciilor de către unităţile de stat

Laurenţiu Popper

 1.  

Recrutarea şi selecţia personalului

Ioan Cherecheş

 1.  

Formarea şi reducerea Nox-ului la arderea cărbunelui în cazane

Ionel Pîşă

 1.  

Motivarea şi recompensarea personalului

Ioan Cherecheş

 1.  

Evaluarea performanţelor profesionale

Ioan Cherecheş

 1.  

Eficientizarea grupurilor de muncă

Corneliu Sofronie

 1.  

Bilanţuri energetice - note de curs

Laurenţiu Popper

 1.  

Optimizări în acţionările auxiliare ale laminoarelor

Georgeta Ştefan

 1.  

Optimizări energetice în metalurgie

Laurenţiu Popper

 1.  

Auditul de mediu şi selectarea auditorilor

Radu Hobincu

 1.  

Politica de mediu şi crearea sistemului de management de mediu

Radu Hobincu

 1.  

Contractul individual de muncă

Nicolae Voiculescu

 1.  

Libera circulaţie a forţei de muncă în dreptul comunitar

Nicolae Voiculescu

 1.  

Exploatarea cazanelor de abur - Manual pentru perfecţionarea operatorilor de cazane

Laurenţiu Popper

 1.  

Exploatarea turbinelor de abur - Manual pentru perfecţionarea operatorilor de turbine

Laurenţiu Popper

 1.  

Dezvoltarea durabilă a sistemelor mari

Şerban Robert Sabiniu

 1.  

Psihologia cuantică: teorie, metodologie, teste

Corneliu Sofronie

 1.  

Managementul investiţiilor

Negru Ionaşcu

 1.  

Eficienţa economică a sistemelor de energie

Laurenţiu Popper

 1.  

Contabilitatea operaţiunilor exprimate în monedă străină

Marius Matei

 1.  

A doua viaţă - Destăinuirile unui deţinut politic

Constantin Salcia

 1.  

International and national conference on sustainble industrial systems

Anatol carabulea

 1.  

La aniversară… CET Bucureşti Sud la 40 de ani

 

 1.  

Formele orgasmului sau Iubiri într-o coajă de nucă
Test pentru determinarea trăirilor erotice

Corneliu Sofronie

 1.  

Chip de lună

Ion Sîrbulescu

 1.  

Analiza şi evaluarea economică a întreprinderilor

Laurenţiu Popper

 1.  

De ce?

Constantin Răduţi

 1.  

Legislaţia industrială a muncii

Laurenţiu Popper

 1.  

Manualul expertului în achiziţii publice

Laurenţiu Popper

 1.  

Cazane de abur şi apă fierbinte: manual pentru inginerii din exploatare şi operatori cazane

Lucian Mihăescu

 1.  

Metoda configuraţiilor: psihodiagnostic

Corneliu Sofronie

 1.  

Managementul pieţei de energie electrică

Victor Vaida

 1.  

Sub cupola destinului

Mădălina Gothard

 1.  

Parcă niciodată

Honorina Ina Chitic

 1.  

Masacrul de la Luna: septembrie 1848

Ion Mazere-Luneanu

 1.  

Comuna Luna: istorie, trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului

Ion Mazere-Luneanu

 1.  

Testul asociaţionist numere-cuvinte: psihodiagnostic

Corneliu Sofronie

 1.  

Valorificarea energetică a unor categorii de deşeuri în cazanele mici

Manuela Elena Georgescu

 1.  

Sistemul financiar şi politica monetară în U.E.

Adrian Morar

 1.  

Iniţiere în utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Ofelia Hobincu

 1.  

Informatica managerială

Simona Dziţac

 1.  

Conectarea resurselor şi serviciilor existente în cadrul sistemelor de energie în scopul iniţierii de noi afaceri

Laurenţiu Popper
Anatol Carabulea

 1.  

Cazane de abur şi apă fierbinte: ghid pentru pregătirea fochiştilor

Ioan Cherecheş

 1.  

Legislaţia afacerilor

Laurenţiu Popper,

 1.  

Reingineria sistemelor polifuncţionale modelată în concepţia managementului arhemic

Răzvan Ionuţ Cirică

 1.  

Iniţiere în economie: cunoştinţe economice pentru neeconomişti

Laurenţiu Popper

 1.  

Management general cu aplicaţii economice

Laurenţiu Popper

 1.  

Îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor la inovaţiile tehnologice şi organizaţionale

Laurenţiu Popper

 1.  

Ingineria calităţii managerilor performanţi modelată în concepţie antreprenorială

Anatolie Carabulea

 1.  

Ingineria resurselor umane din cadrul sistemelor energetice

Anatolie Carabulea

 1.  

Reingineria resurselor umane aplicabilă sistemelor energoindustriale în concepţia cercetărilor operaţionale

Anatolie Carabulea

 1.  

Responsabilitatea managerială

Constantin Răduţi

 1.  

Cultura organizaţională pe plan mondial

Constantin Răduţi

 1.  

Iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri

Gabriela Răduţi

 1.  

Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în România

Laurenţiu Popper

 1.  

Managemantul de proiect: probleme şi studii de caz

Dan Ioan Gheorghiu

 1.  

Negocierea şi finalizarea afacerilor

Laurenţiu Popper

 1.  

Transfer de bune practici în managementul mondial

Ana Gabriela Răduţi

 1.  

Eficienţa economică a sistemelor de energie

Laurenţiu Popper

 1.  

Trepte matematice: clasa a VI-a

Domnica Ioana Dziţac

 1.  

Dreptul muncii european: ghid pentru partenerii sociali.

Nicolae Voiculescu

 1.  

Legislaţia muncii: norme privind managementul resurselor umane

Nicolae Voiculescu

 1.  

Managementul activităţii comerciale în sistemele de energie interconectate

Laurenţiu Popper

 1.  

Formarea managerială pentru promovarea în funcţii de conducere ed. 2

Laurenţiu Popper

 1.  

Trepte matematice: clasa a VII-a

Domnica Ioana Dziţac

 1.  

Trepte matematice: clasa a VIII-a

Domnica Ioana Dziţac

 1.  

Revista Intelinet  (periodic)