C.F.P. Perfect Service S.A.
C.F.P. PERFECT SERVICE  S. A.
CALEA SPRE CUNOAŞTERE
Prima pagina Despre noi Cursuri Editura Turism Cercetare Psihologie Consiliere Holgrup Inscrieri
C.F.P. Perfect Service S.A.

Prezentare Etapa 1 si rezultate obtinute

Documente etapa 1

 1. Raport ştiinţific şi tehnic RST Asupra Etapei 1 „Studiul şi analiza unui contur energetic reprezentativ, integrat holistic; definire contur, culegere date iniţiale, evaluare iniţială
 2. Studiul ergonomic initial al locurilor de munca în contextul triadei om-echipament–mediu, avand ca scop elaborarea unui model de formare si dezvoltare a unei constiinte ecologice compatibile cu cerintele de protectie a mediului formulate de UE
 3. Studiu tehnic al parametrilor functionali ai complexului focar-arzatoare cazan – turbine

Etapa 2

Documente etapa 2

 1. Model arzator
 2. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 2 „CERCETARI DE LABORATOR PRIVIND PROCESELE TERMODINAMICE COMPLEXE DIN SISTEMUL DE PRODUCERE A ENERGIEI AFERENT GRUPULUI ENERGETIC DE 315 MW”
 3. Tunel aerodinamic
 4. Poze
 5. Film cazan

Etapa 3

Documente etapa 3

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 3 „Cercetări pentru realizarea arzătorului model funcţional şi studiul holistic om-echipament-mediu”
 2. Poze

Etapa 4

Documente etapa 4

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 4 „Efectuarea de teste si experimentari complexe pe instalatia pilot”

Etapa 5

Documente etapa 5

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 5 „Stabilirea soluţiilor de implementare şi extindere a noii tehnologii; evaluarea fezabilitatii noii tehnologii de ardere economico-ecologice la un grup energetic pentru carbune”

Diseminarea rezultatelor

Prezentare proiect

Project presentation

 
 
„Management şi psihologie aplicate unui sistem energetic pe cărbune integrat holistic, pentru reducerea poluării şi creşterea calităţii vieţii”

Acronim proiect: HOLGRUP

Engleza

Conducător al proiectului S.C. Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service S.A.

Beneficiar Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI

Programul: Parteneriate în domeniile prioritare

Domeniul: 2 Energie

Contract nr: 33/2012

Durata proiectului: 46 luni

Resurse financiare
 

Pentru realizarea proiectului, totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane si materiale este următorul:

- total valoare proiect: 3.192.000 lei / 100 %

- total valoare de la buget: 2.300.000 lei / 72,1 %

- total valoare din cofinanţare proprie: 892.000 lei / 27,9 %

ORGANIZAŢIILE PARTENERE ÎN PROIECT
 

Consorţiul format pentru realizarea prezentei teme este un exemplu concret de eficienta si complementaritate in vederea realizării si aplicării in parteneriat a unei teme de cercetare de interes

Denumirea organizaţiei  participante in proiect

Acronim organizatie

Rolul organizaţiei in proiect

S.C. Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service S.A.

CFPPS

Coordonator

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti

ICEMENERG

Partener P1

Universitatea Politehnica Bucuresti - Centrul de Cercetari Termice

UPB-CCT

Partener P2

Academia Oamenilor de Stiinta din Romania

AOSR

Partener P3

Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Işalniţa

CEO-SE Craiova

Partener P4

     Coordonatorul proiectului CO – Centrul de Formare şi Perefcţionare Perfect Service este o personalitate recunoscuta in  domeniul abordarii holistice a problematicii de ansamblu si va avea un rol esential in coordonarea consortiului, in activitatile de cunoaştere si modelare a factorului uman in perspectiva dezvoltarii unei culturi ecologice in conturul energetic integrat holistic.

     Partenerul P1 - ICEMENERG Bucureşti este un institut national cu o traditie de peste 30 ani in energetica romaneasca cunoscator al problemelor de mediu si de functionare a centralelor din Romania. In decursul timpului, pe baza experientei specialistilor energeticieni si a dotarii cu aparatura performanta, institutul a realizat o adevarata radiografie pe baza de teste si masuratori a modului de functionare a grupurilor energetice din Romania.

     Partenerul P2 – UPB-CCT  este un centru de cercetare recunoscut in domeniul energetic care pe baza unor softuri specializate a efectuat numeroase modelari si evaluari matematice pentru stabilirea datelor initiale de proiect. Impreuna cu P1 a modelat si creat baza de date initiala pentru realizarea primelor arzatoare cu NOx scazut din Romania destinate unor cazane de 50 t/h pe hidrocarburi. Are in dotare standuri pentru experimentari si aparatura de ultima generatie privind analiza proceselor de ardere.

     Partenerul P3 – Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este formata din specialisti in domeniul energetic in zona de modelare, interpretare si analiza a centralei si grupului.         

     Partenerul P4 - CTE Oltenia - Sucursala Electrocentrale Işalniţa este centrala beneficiara a rezultatelor tehnice implementate pe un grup cu functionare pe carbune si a metodologiilor de evaluare si pregatire   profesionala a personalului de conducere si exploatare.

Descrierea proiectului
 

Conceptul prezentului proiect se bazeaza pe abordarea holistica a managementului si psihologiei ingineriei aplicate la un  sistem energetic pe carbune, pentru reducerea poluarii si cresterea calitatii vietii avand astfel un total  caracter de noutate si originalitate pe plan national. Organizatia (centrala energetica) va constitui o premisa si o baza de date pentru crearea unui model de constiinta organizationala sustinuta de teoria Omului Plural.
Aplicat la un grup energetic, modelul holistic presupune intelegerea acestui tip de organizatie ca un organism complex, structurat pe doua sisteme de referinta aflate in interactiune: sistemul tehnico-economic si sistemul uman, la care se asociaza conceptul de ecologie, fapt ce presupune, de asemenea, o abordare conexionista a intreprinderii, dupa principiul retelelor de tip bootstrap (sisteme care faciliteaza comunicarea si colaborarea directa, in timp real, intre nodurile reprezentate de grupurile umane din organizatie) astfel incat  sa existe o reflectare in ambele sensuri intre Parte si Intreg. Intelegerea holistica a sistemului reprezinta un mod de responsabilizare a managementului in dimensiunea lui umana, cu evidentierea rolului decisiv al capitalului uman. Acesta abordare holistica releva, mai ales in contextul unui sistem energetic, rolul decisiv al capitalului uman.
Proiectul propus are un caracter de noutate absoluta pe plan national, prin realizarea unui model holistic integrativ de management si psihologie aplicate unui sistem energetic pe carbune, pentru reducerea poluarii si cresterea  calitatii vietii. Astfel:

 • Holismul aduce nou ca abordare nu analiza partilor, ci a relatiilor dintre parti (I. Prigogine: nu celulele imbatranesc, ci relatiile dintre celule, nu oamenii se schimba, ci relatiile dintre oameni).
 • Organizatia nu mai este evaluata ca o suma intre subsistemele sale componente ci ca un sistem de interactiuni intre acestea. Acest fapt constituie din punct de vedere psihologic o premisa pentru crearea unui model de constiinta organizationala sustinut de teoria Omului plural.
 • Cunoasterea interactiunilor dintre om si echipamentul tehnic pe de o parte si dintre om si mediul de munca pe de alta parte,  permite o diagnoza si mai ales o prognoza mai exacta.  Modelul de prognoza se bazeaza pe teoria campului intentional (Karl Raymund Popper) si pe teoria catastrofelor (Rene Thom) prin construirea matricelor spatio-temporale a raspunsurilor posibile in t2 in raport cu t1.
 • Permite o abordare – intelegere si rezolvare – de tip epistemic a situatiilor de risc si incertitudine aparute in sistem. Incertitudinea epistemica este produsa de deficitul de informatie ori de informatia confuza si este guvernata de logicile de tip fuzzy, logici ale posibilului. In relatia om-echipament tehnic ea apare, in special, datorita factorului uman.
 • In acest context, vom introduce in lucrare modelul comportamentului uman in interacţiune cu echipamentul, respectiv mediul, din perspectiva abordării holistice, precum si un sistem de instrumente de masurare/evaluare a performantelor in acord cu obiectele proiectului. Vor fi puse in evidenta tipurile de predispozitii la eroare a tuturor formelor de personalitate care fac parte din modelul comportamentului uman.
 • Metodologia si instrumentele psihomanageriale aferente sunt construite pe principiile ciberneticii feed-before, avand rolul de a preveni producerea de evenimente, incidente si accidente si satisfac totodată si cerintele OHSAS 18001 referitoare la sanatatea si securitatea in munca, respectiv ale ISO 14000 - privind crearea conditiilor pentru protejarea mediului. Prin satisfacerea condiţiilor standardelor ISO 14000, ansamblul metodologic devine un puternic instrument de formare  in rândul populaţiei din cadrul grupului energetic a unei înalte conştiinţe ecologice in acord cu prevederile Uniunii Europene cu privire la nevoia de atitudine a factorului uman.

 

Obiective
 

Obiectivul general al proiectului il constituie crearea si implementarea managementului si psihologiei ingineresti la un sistem energetic complex cu carbune integrat holistic penttru reducerea poluarii si cresterea calitatii vietii.
Acest proiect poate fi un exemplu reprezentativ de parteneriat eficient (in cadrul subprogramului “Proiecte colaborative de cercetare aplicativa“), intre un institut de cercetare cu profil energetic cu o traditie de peste 30 ani in acest sector, doua organizatii de cercetare cu personal deosebit de calificat in domeniu energiei si agentul economic interesat de aplicarea rezultatelor cercetarii.
Prin tematica abordata si colectivul de cercetare propus, proiectul se inscrie in obiectivul principal al  Programului Parteneriate 2011, Subprogramul „ Proiecte colaborative de cercetare aplicativa” – Domeniul 2 Energie - Directia de cercetare 2.1.4: Promovarea tehnologiilor energetice curate, a masurilor de protectie a mediului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera. Acest proiect permite racordarea cercetarii aplicative si a progresului tehnologic din Romania la cerintele mediului socio-economic national si global, prin obtinerea de produse originale si tehnologii avansate pe plan international si cu impact socio-economic major.
Obiectiv specific 1. Realizarea si implementarea unei tehnologii de ardere performante, novative si originale cu emisii reduse de noxe, destinata arderii carbunelui indigen in cazanele energetice din Romania. Prin gradul ridicat de complexitate al activitatilor stiintifice care se vor desfasura pe parcursul cercetarii se va realiza o tehnologie curata de ardere a carbunelui cu aplicatie la cazanele de abur tip 525 t/h si 420 t/h. In Romania exista in prezent un numar de circa 20 de cazane tip 525 t/h  si 420 t/h care functioneaza pe combustibil solid si care necesita o urgenta modernizare conform cerintelor  actuale de mediu.
Implementarea rezultatelor cercetarii si extinderea acestora vor conduce la dezvoltarea activitatii de cercetare, a potentialului uman si infrastructurilor de cercetare realizate in parteneriat national si regional  care urmaresc: cresterea competitivitatii economiei nationale; atingerea unor obiective strategice in dezvoltarea stiintei, serviciilor, tehnologiilor si aplicatiilor de varf, in scopul racordarii la prioritatile si obiectivele specifice ariei europene de cercetare; dezvoltarea cercetarii fundamentale pentru dobandirea de cunostinte avansate.
In cadrul acestui proiect, pe baza parteneriatului intre un institut de cercetare reprezentativ in domeniu, specialisti si cadre universitare din centre de cercetare din Universitatea Politehnica Bucuresti si Academia Oamenilor de Stiinta din Romania si agentul economic interesat de aplicarea rezultatelor cercetarii se urmareste realizarea unei tehnologii novative de ardere, economica si ecologic curate.
Obiectiv specific 2. Crearea si aplicarea unui model metodologic si a unui sistem de instrumente psihomanageriale original si eficient de evaluare a performantelor individuale in interactiune cu echipamentul si cu mediul de lucru
Managementul contemporan-propriu societatii post-industriale, privit din perspectiva societatii cunoasterii in evolutia ei spre societatea constiintei, cere cu necesitate schimbarea, in abordarea sistemelor organizationale, a paradigmei clasice de tip newtonian-cartezian (paradigma atomista), cu o noua paradigma: paradigma complexitatii. Complexitatea reprezinta o caracteristica a dinamicii timpului social,  cu efecte in toate subdomeniile, inclusiv domeniul organizational.
Dar orice sistem complex este generator de risc si incertitudine.  Incertitudinea reprezinta o unitate de masura a actiunii omului contemporan, iar aparitia in lant a managementului riscului si incertitudinii, managementului calitatii, managementului contextual, managementului cunostintelor, lean management-ului etc. sunt raspunsuri naturale pe care oamenii de stiinta le-au dat la intrebarile puse de problemele cu care se confrunta organizatiile astazi.
Inginerul roman Adrian Bejan cunoaste un succes stiintific remarcabil in S.U.A cu promovarea teoriei constructale, descoperita încă din antichitate (Aristotel) si generalizarea ei la aproape toate domeniile: tehnic, economic, social, politic, arte, natura, individ, stabilind legi si principii universale in ceea ce priveste rezolvarea situatiilor de haos si incertitudine. Cel mai important principiu se refera la nevoia de a imparti imperfectiunea totala a sistemului intre toate subsistemele componente, in functie de capacitatea de sustenabilitate a fiecarui subsistem. Dar modelul oferit de teoria constructala este o expresie, pe care  am putea-o numi clasica, a modului de abordare holistica.
Aplicat la un grup energetic, modelul holistic presupune intelegerea acestui tip de organizatie ca un organism complex, structurat pe doua sisteme de referinta aflate in interactiune: sistemul tehnico-economic si sistemul uman, privite ca un TOT complementar; presupune, de asemenea, o abordare conexionista a intreprinderii, dupa principiul retelelor de tip bootstrap (sisteme care faciliteaza comunicarea si colaborarea directa, in timp real, intre nodurile reprezentate de grupurile umane din organizatie) astfel incat  sa existe o reflectare in ambele sensuri intre Parte si Intreg. Intelegerea holistica a sistemului reprezinta un mod de responsabilizare a managementului in dimensiunea lui umana, avand in vedere ca in functionalitatea unitara a organizatiei, ceea ce il afecteaza pe UNU îi afecteaza pe TOTI. Abordarea holistica, releva, mai ales in contextul unui sistem energetic, rolul decisiv al capitalului uman.

Etapele proiectului
 

Etapa 1 „Studiul si analiza unui contur  energetic reprezentativ, integrat holistic; definire contur, culegere date initiale, evaluare initiala sistem” este destinata culegerii datelor din teren, stabilirii referentialului de studiu si analiza. Se desfasoara (conform planului de activitati) pe o durata de 5 luni de la contractarea proiectului. Sunt implicati toti partenerii proiectului in culegerea datelor tehnice din teren, centrala, cazan, grup dar si in evaluarea initiala a personalului in intreg ansamblul holistic. CO va efectua evaluarea personalului si a raporturilor om – echipament in conditiile introducerii unei noi politici de mediu. P1 - ICEMENERG va efectua teste si masuratori in situ, P2 si P3 vor evalua impreuna  rezultatele din teren pe componente (cazan, instalatie de ardere, de macinare, etc.), dar si in ansamblul grup energetic - P3). Partenerul cofinantator P4 va asigura toate conditiile din teren pentru efectuarea probelor si culegerea de informatii initiale. Se vor fundamenta variante experimentale care vor trebui apoi sa fie validate de incercari de laborator la scara redusa.
Etapa 2 „Cercetari  de laborator privind procesele termodinamice complexe din sistemul de producere a energiei aferent grupului energetic de 315 MW”; aceasta etapa ce se desfasoara pe 11 luni si este destinata realizarii instalatiei de laborator prin care se experimenteaza solutiile tehnologice alese. CO va realiza model de responsabilizare individuala a lucratorilor in scopul formarii si dezvoltarii unui nivel performant de constiinta ecologica, iar P2 va efectua dimensionarea preliminara a arzatorului model cu emisii reduse de noxe pentru combustibil solid pe baza modelarii proceselor termogazodinamice complexe aferente si desfasurarea de experimentari pe tunel aerodinamic. P1 si P3 vor participa la teste si vor intocmi tema de proiectare.
Etapa 3Cercetări pentru realizarea arzătorului model funcţional şi studiul holistic om – echipament - mediu” - durata de desfasurare 12 luni, este o etapa complexa bazata pe participare comuna. CO va intocmi un sistem conceptual de conducere holistica integrata om-echipament-mediu privit din perspectiva factorului uman si un model de responsabilizare individuala in scopul dezvoltarii unui nivele performant de constiinta ecologica. P2 va efectua modelarea umerica a proceselor teromgazodinamice aferente arzatorului model functional si va elabora tema de proiectare pentru arzatorul model functional si pentru adaptarile necesare montarii pe cazanul pilot. P1 va elabora proiectul si documentatia de executie pentru arzatorul pilot si adaptarile necesare montarii pe cazanul pilot; va executa aceste adaptari. P3 va realiza studiul impactului ecologic al implementarii noii tehnologii de ardere la un grup energetic de mare putere si va efectua studiul comparativ al functionarii  economico-ecologice fata de normele UE. P4 va furniza date constructive pentru evaluarea conditiilor tehnice de adaptare a tehnologiei de ardere si date privind regimurile de functionare si emisiile poluante aferente.
Etapa 4
„Efectuarea de teste si experimentari complexe pe instalatia pilot”
implica toti partenerii si are o drata de 13.5 luni. CO va elabora modelul de conducere holistic integrata om-echipament-mediu. ghidul de evaluare psiho-manageriala si de conducere a personalului de exploatare. P2 va amenaja instalatia experimentala si va realiza schema de masurare; va efectua alaturi de P1 si P3 experimentarile de ardere pe instalatia model functional si vor procesa datele experimentale. P4 va evalua conditiile tehnice de adaptare a solutiei de arzator si tehnologiei de ardere la cazanul industrial.
Etapa 5 „Stabilirea solutiilor de implementare si extindere a noii tehnologii.  Evaluarea fezabilitatii noii tehnologii de ardere economico-ecologice  la un  grup energetic pentru carbune”. Aceasta faza se va derula pe parcursul a 6 luni  cu implicarea tuturor partenerilor din proiect. CO va elabora ghidul de evaluare psihologica si tehnica a personalului de exploatare, P4  va realiza prin cofinantare interna si adaptarea unui arzator industrial al cazanului la tehnologia inovativa de ardere dezvoltata; P1 va efectua teste si masuratori complexe pentru elaborarea diagramelor de functionare economica si ecologica dupa implementarea noii tehnologii si va elabora studiul de fezabilitate al noi solutii si implicatiile extinderii ei. P2 va elabora documentatia pentru brevetarea solutiei, publicare articole, iar P3   va elabora programul de optimizare a arderii si functionarii grupului pe diverse paliere de sarcini. In final, cu sprijinul P4 se vor organiza mese rotunde pentru diseminarea tuturor rezultatelor proiectului.