C.F.P. Perfect Service S.A.
C.F.P. PERFECT SERVICE  S. A.
CALEA SPRE CUNOAŞTERE
Prima pagina Despre noi Cursuri Editura Turism Cercetare Psihologie Consiliere Holgrup Inscrieri
C.F.P. Perfect Service S.A.

Prezentare Etapa 1 si rezultate obtinute

Documente etapa 1

 1. Raport ştiinţific şi tehnic RST Asupra Etapei 1 „Studiul şi analiza unui contur energetic reprezentativ, integrat holistic; definire contur, culegere date iniţiale, evaluare iniţială
 2. Studiul ergonomic initial al locurilor de munca în contextul triadei om-echipament–mediu, avand ca scop elaborarea unui model de formare si dezvoltare a unei constiinte ecologice compatibile cu cerintele de protectie a mediului formulate de UE
 3. Studiu tehnic al parametrilor functionali ai complexului focar-arzatoare cazan – turbine

Etapa 2

Documente etapa 2

 1. Model arzator
 2. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 2 „CERCETARI DE LABORATOR PRIVIND PROCESELE TERMODINAMICE COMPLEXE DIN SISTEMUL DE PRODUCERE A ENERGIEI AFERENT GRUPULUI ENERGETIC DE 315 MW”
 3. Tunel aerodinamic
 4. Poze
 5. Film cazan

Etapa 3

Documente etapa 3

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 3 „Cercetări pentru realizarea arzătorului model funcţional şi studiul holistic om-echipament-mediu”
 2. Poze

Etapa 4

Documente etapa 4

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 4 „Efectuarea de teste si experimentari complexe pe instalatia pilot”

Etapa 5

Documente etapa 5

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 5 „Stabilirea soluţiilor de implementare şi extindere a noii tehnologii; evaluarea fezabilitatii noii tehnologii de ardere economico-ecologice la un grup energetic pentru carbune”

Diseminarea rezultatelor

Prezentare proiect

Project presentation

 
 
Proiect “Management si psihologie aplicate unui sistem energetic pe cărbune integrat holistic, pentru reducerea poluării si creşterea calităţii vieţii" HOLGRUP Contract nr. 33/iulie 2012
Etapa 1 „Studiul şi analiza unui contur energetic reprezentativ, integrat holistic; definire contur, culegere date iniţiale, evaluare iniţială sistem”

Rezumatul etapei

pdf

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea si implementarea managementului si psihologiei inginereşti la un sistem energetic complex cu cărbune integrat holistic pentru reducerea poluării si creşterea calităţii vieţii.
 Implementarea cercetării si extinderea sa vor conduce la dezvoltarea activităţii de cercetare, a potenţialului uman si a infrastructurii centralei termoelectrice Işalniţa pentru o exploatare economico-ecologica.
Aplicat la un grup energetic, modelul holistic presupune inţelegerea acestui tip de organizaţie ca un organism complex, structurat pe doua sisteme de referinţă aflate in interacţiune: sistemul tehnico-economic si sistemul uman.
Etapa 1 a proiectului intitulată „Studiul si analiza unui contur  energetic reprezentativ, integrat holistic; definire contur, culegere date iniţiale, evaluare iniţială sistem” a fost destinata culegerii datelor din teren, stabilirii referenţialului de studiu si analiza; etapa s-a desfăşurat conform planului de activitati pe o durata de 5 luni. Au fost implicaţi toţi partenerii proiectului in culegerea datelor tehnice din teren, privind centrala, cazanul, turbina şi echipamentele auxiliare, dar si in evaluarea iniţială a personalului din întregul ansamblu holistic. CO a efectuat evaluarea personalului si a raporturilor om–echipament in condiţiile introducerii unei noi politici de mediu. P1 a  efectuat teste si măsurători in situ, P2 si P3 au evaluat rezultatele din teren  pe componente (cazan, instalaţie de ardere, de măcinare, etc.), dar si in ansamblu: grup energetic. Partenerul cofinanţator P4 a asigurat toate condiţiile din teren pentru efectuarea probelor si culegerea de informaţii iniţiale. S-au fundamentat variante experimentale care vor trebui apoi sa fie validate de încercări de laborator la scara redusa. 
Obiectivele etapei au fost îndeplinite integral, respectiv:
- Stabilirea conturului energetic de studiu;
- Stabilirea referenţialului de studiu si analiza;
- Evaluarea iniţială a personalului de exploatare in întreg ansamblul holistic.
Cercetările privind sistemul uman au fost realizată de Conducătorul de proiect la secţia exploatare a CET Işalniţa pe o populaţie (eşantion reprezentativ) cuprinzând un număr de 104 subiecţi, distribuită în 31 subiecti cu studii superioare şi 71 subiecti cu studii medii. Instrumentele de evaluare au fost chestionare ergonomic, privind relaţia dintre calitatea pregatirii profesionale si eficienta organizationala, privind rolul pregatirii profesionale in dezvoltarea unor aspecte calitative ale personalitatii angajatilor, privind determinarea nivelului general al ecoconstiintei. Au fost utilizate de asemenea instrumente pentru evaluarea aspectului comportamental al constiintei şi pentru determinarea nivelului ecoconstiintei comportamentale.
Au fost realizate:
- studiul ergonomic iniţial al locurilor de munca in contextul triadei: om-echipament –mediu;
- evaluarea condiţiilor de ambient si muncă a personalului de exploatare;
- analiza calităţii pregatirii  profesionale.
De asemenea au fost elaborate:
- modelul holistic general al ecoconştiinţei construit pe baza principiilor de dezvoltare durabila     cuprinse in declaraţia de la Rio;
- modelul holistic comportamental al ecoconştiinţei construit pe baza metodologiei psihologia       ordinii -            psihologia cuantica (POPQ).
Activităţile legate de culegerea de date tehnice despre SE Isalnita, privind parametrii de functionare ai cazanului de 510 t/h, combustibilii utilizaţi si emisiile rezultate au fost realizate de partenerul 1-ICEMENERG. S-a elaborat studiul tehnic al parametrilor funcţionali ai complexului focar-arzatoare şi cazan-turbină, s-au evidenţiat particularităţile constructive si parametrii funcţionali, s-au efectuat determinări de laborator privind caracteristicile fizico-chimice ale combustibililor, ale zgurii si cenuşii evacuate, s-au evaluat sistemele de preparare a prafului de cărbune si a instalaţiei de ardere.
Testele si evaluarile pentru stabilirea datelor initiale, de referinta, s-au efectuat in perioada septembrie - octombrie 2012 pe grupul nr. 7 de 330 MW din cadrul SE Isalnita - P4 al proiectului. Impreuna cu personalul de exploatare s-a intocmit lista de puncte de masura si s-a realizat schema de masura. De comun acord cu conducerea centralei, tinand cont si de graficul de livrare a energiei in SEN, masuratorile au fost efectuate la urmatoarele incarcari ale turbinei: 300 MW, 250 MW si 200 MW, sarcinile cazanului fiind 434 t/h, 360 t/h si 293 t/h, corespunzatoare unor incarcari termice de 85 %, 70 % si respectiv 57 %. Combustibilul de baza utilizat la probe este lignitul din Bazinul Oltenia, cu putere calorifica medie de 1800 kcal/kg, iar combustibilul suport a fost gazul natural cu o compoziţie corespunzatoare standardelor. Emisiile de NOx au variat in zona 350 - 470 mg/Nm3, peste reglementarile aplicabile din 2016 care prevăd un maxim de 200 mg/Nm3. Randamentul termic calculat este de 87,30 % la sarcina maxim atinsa, putând fi considerat bun având in vedere durata de functionare a cazanului si anul când s-a realizat proiectul.
Probele de lignit si de zgura colectate de la SE Isalnita in luna octombrie 2012 au fost analizate în laboratoarele ICEMENERG, buletinele de analiza fiind prezentate in anexa 2 a lucrarii in extenso. Conform acestor buletine, continutul initial de umiditate al probelor recoltate din teren a variat in domeniul 41- 42 %, iar continutul mediu de cenuşa in domeniul 20,10 – 24,5 %. Continutul de azot din combustibilul inital (care se regaseste si in compozitia de NOx din gazele de ardere) se afla in domeniul 0,50 – 0,55 %. Continutul de materii volatile, important in procesul de stabilitate si de ardere propriu zisa, este de cca 27,90 – 29,95 %. Puterea calorifica inferioara este cea caracteristica ligniţilor din zona Olteniei, respectiv de cca 1800 - 1900 Kcal/kg.
Realizarea obiectivelor proiectului, privind ridicarea performanţelor de funcţionare a arzătoarelor de praf de cărbune prin reducerea emisiei de NOx, a implicat pentru prima etapă analiza funcţionării instalaţiei de ardere actuale. Această analiză s-a realizat de către partenerul 2 UPB-CCT, prin studiul capacităţii de măcinare şi prin studiul aerodinamicii arzătoarelor, pentru actuala calitate a lignitului. Au fost calculate caracteristicile funcţionale ale morii ventilator şi ale arzătoarelor care echipează grupul energetic de la SE Isalniţa.
Probele de laborator arată că moara macină performant pentru calitatea actuală a lignitului utilizat la CET Işalniţa, iar debitul realizat de moară, fineţea de măcinare şi consumurile specifice sunt în plaja valorilor cerute de actualul nivel tehnologic de valorificare economico-ecologică a lignitului.
Arzătorul cu fante are o construcţie ce permite adaptarea lui la o tehnologie de ardere în trepte, caracteristică reducerii emisiei de NOx şi CO.
Existenţa unei rezerve de impuls pe traseul aerului secundar a fost principalul obiectiv al calculului arzătorului, deoarece acest lucru permite sigur adaptarea arzătorului la arderea în trepte şi la reducerea emisiei de NOx. Adaptarea arzătoarelor la noua tehnologie de ardere este posibilă ca urmare a valorilor mari pentru impulsul şi energia jeturilor de aer secundar, parametrii funcţionali pentru aerodinamica arzătorului indicând faptul că pentru jeturile de aer secundar aceştia sunt net superiori faţă de un arzător similar pentru un cazan de acelaşi debit.
Analiza caracteristicilor constructive si funcţionale ale unui grup pentru carbune integrat holistic, a fost efectuată de partenerul 3 AOSR. S-au analizat tehnologiilor moderne de producere a energiei electrice şi termice bazate pe utilizarea cărbunilor, având în vedere principalele filiere de producere a energiei. Prin comparaţie cu stadiul pe plan mondial, în România producţia de energie electrică pe bază de cărbune se realizează în mod exclusiv în grupuri cu ardere a cărbunelui în stare pulverizată, dotate cu cicluri cu abur cu parametrii subcritici. Pentru un orizont de timp de 10 – 15 ani, centralele convenţionale cu abur cu parametrii supracritici vor reprezenta principala soluţie de utilizare a cărbunilor în scopul producerii energiei electrice, cu o eficienţă net superioară celor cu parametrii subcritici, respectiv peste 40 % în cazul lignitului şi peste 45 % în cazul huilei. În această perspectivă cercetările privind reducerea emisiilor poluante la arderea cărbunelui sunt imperios necesare.
Analiza efectuată arată disponibilitatea grupului energetic de la CET Işalniţa la adaptarea funcţionării la cerinţele economice şi ecologice impuse prin legislaţia naţională şi europeană pentru perioada următorilor ani.

Concluzii
 

Analiza tuturor rezultatelor obtinute in cadrul etapei 1 conduce la urmatoarele concluzii:
1/ Analiza ecoergonomica si de ecopsihologie, realizata de catre echipa de specialisti din cadrul Conducatorului de proiect, s-a finalizat cu creearea atat a unui model general de ecoconstiinta, cat si a unui model comportamental al acesteia. Evaluarea nivelului ecoconstiintei comportamentale a angajatilor de la SE Isalnita a fost realizata pe un esantion reprezentativ. Datele si informatiile obtinute se constituie in premisa pentru elaborarea, in fazele urmatoare, a unui sistem managerial complex de gestionare a relatiei om-echipament-mediu la Uzina electrica Isalnita.
2/ Grupurile energetice din SE Isalnita au fost proiectate la nivelul anilor 1960, in conceptia si tehnologia corespunzatoare acelei perioade si au fost puse in functiune in anul 1967, avand in momentul de fata un numar de peste 100.000 ore de functionare. Limita de emisii de NOx la care trebuie sa se conformeze este de 200 mg/Nm3 incepand din anul 2016.
3/ In functie de posibilitatile tehnice ale centralei la momentul respectiv, probele s-au efectuat la 3 sarcini ale cazanului, respectiv 434 t/h, 360 t/h si 293 t/h, corespunzatoare unor incarcari termice de 85 %, 70 % si respectiv 57 %.
4/ Emisiile de gaze de ardere la VG indica un NOx crescut, care variaza intre 320 – 425 mg/Nm3 deci peste limita care prevede un maxim de 200 mg/Nm3  din anul 2016. Acesta poate fi determinat atat din azotul continut in combustibil (v. analiza elementara: N > 0.50 %) dar si din azotul din aerul de ardere.
5/ Calculul indica un randament termic calculat de 87,30 % la sarcina maxim atinsa, putând fi considerat bun avand in vedere durata de functionare a cazanului si anul când s-a realizat proiectul.
6/ In laboratoarele P1 - ICEMENERG au fost determinate principalele caracteristici tehnice si energetice ale carbunelui utilizat la CTE Isalnita: conţinutul de materiile volatile, cenusa si balast, cenusa raportata Arap, temperatura de curgere a cenusii,puterea calorifica inferioara, umiditatea (Wi) rezistenta de stocare si macinabilitatea.
7/ Principalele posibilitati de reducere a emisiilor de NOx sub valoarea admisa vizeaza corelarea reproiectarii arzatoarelor de praf de carbune cu folosirea unor materiale performante si implementarea unui sistem de management si control al arderii, functionand integrat in sistemul de automatizare al blocului energetic, solutie care permite obtinerea unor avantaje tehnico - economice considerabile.
8/ Se poate considera pentru inceput ca reducerea emisiilor de NOx poate fi conditionata de o organizare optima a distribuţiei fluidelor pe fantele de aer secundar la arzator, a vitezelor cu care este injectat aerul in camera focara, a cresterii turbionarii, dar si prin realizarea arderii in trepte a combustibilului in focarul cazanului.
9/ Datele din exploatare culese vor sta la baza modelarilor matematice viitoare. Aceste modelari a amestecului polifazic, aerului secundar si tertiar prin arzatoarele de praf de carbune si a arderii in camera focara au scopul sa mareasca randamentul cazanului si sa scada consumurile specifice de combustibil prin imbunatatirea si optimizarea arderii, reducerea nearselor din zgura si cenusa, reducerea emisiilor de NOx. Reducerea consumurilor specifice de combustibil va diminua si nivelele emisiilor de SO2 si CO2 evacuate in atmosfera.
10/ Analiza efectuată arată disponibilitatea grupului energetic de la CET Işalniţa la adaptarea funcţionării la cerinţele economice şi ecologice impuse prin legislaţia naţională şi europeană pentru perioada următorilor ani.

Diseminarea rezultatelor
 

În cadrul etapei 1 a proiectului au fost elaborate, susţinute şi publicate în cadrul a două Conferinţe naţionale 3 articole prin care sunt diseminate obiectivele, conţinutul şi rezultatele cercetărilor efectuate.
[1] Program de cercetare complexă pentru realizarea unei arderi ecologice a lignitului la CE Işalniţa”, autori L. Mihăescu, G. Negreanu, I. Oprea, I. Pîşă, V. Berbece,. M. Georgescu, Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională „CONFERENG”, Univ. Constantin Brâncuşi, Târgu Jiu, 9-10 noiembrie 2012;
[2] Model de formare şi dezvoltare a conştiinţei ecologice pentru personalul de exploatare dintr-o centrală termoelectrică”, autori  dr. C Sofronie, R. Zubcov, A XXXIX-a Conferinţă Naţională de Termoenergetică şi Termoficare, Poiana Braşov, 28-30 noiembrie 2012;
[3] Analiza capacitîţii instalaţiei de ardere a lignitului la CET Işalniţa în vederea posibilităţii de implementare a unor tehnologii de ardere cu NOx redus", autori Mihăescu L., Pîşă I., Negreanu G., Berbece V., Oprea I., Georgescu M., A XXXIX-a Conferinţă Naţională de Termoenergetică şi Termoficare, Poiana Braşov, 28-30 noiembrie 2012.