C.F.P. Perfect Service S.A.
C.F.P. PERFECT SERVICE  S. A.
CALEA SPRE CUNOAŞTERE
Prima pagina Despre noi Cursuri Editura Turism Cercetare Psihologie Consiliere Holgrup Inscrieri
C.F.P. Perfect Service S.A.

Prezentare Etapa 1 si rezultate obtinute

Documente etapa 1

 1. Raport ştiinţific şi tehnic RST Asupra Etapei 1 „Studiul şi analiza unui contur energetic reprezentativ, integrat holistic; definire contur, culegere date iniţiale, evaluare iniţială
 2. Studiul ergonomic initial al locurilor de munca în contextul triadei om-echipament–mediu, avand ca scop elaborarea unui model de formare si dezvoltare a unei constiinte ecologice compatibile cu cerintele de protectie a mediului formulate de UE
 3. Studiu tehnic al parametrilor functionali ai complexului focar-arzatoare cazan – turbine

Etapa 2

Documente etapa 2

 1. Model arzator
 2. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 2 „CERCETARI DE LABORATOR PRIVIND PROCESELE TERMODINAMICE COMPLEXE DIN SISTEMUL DE PRODUCERE A ENERGIEI AFERENT GRUPULUI ENERGETIC DE 315 MW”
 3. Tunel aerodinamic
 4. Poze
 5. Film cazan

Etapa 3

Documente etapa 3

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 3 „Cercetări pentru realizarea arzătorului model funcţional şi studiul holistic om-echipament-mediu”
 2. Poze

Etapa 4

Documente etapa 4

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 4 „Efectuarea de teste si experimentari complexe pe instalatia pilot”

Etapa 5

Documente etapa 5

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 5 „Stabilirea soluţiilor de implementare şi extindere a noii tehnologii; evaluarea fezabilitatii noii tehnologii de ardere economico-ecologice la un grup energetic pentru carbune”

Diseminarea rezultatelor

Prezentare proiect

Project presentation

 
 
Proiect “Management si psihologie aplicate unui sistem energetic pe cărbune integrat holistic, pentru reducerea poluării si creşterea calităţii vieţii" HOLGRUP Contract nr. 33/iulie 2012
Etapa 3

MODELUL DE FORMARE A UNUI NIVEL PERFORMANT DE CONŞTIINŢĂ ECOLOGICA REZULTATE PRELIMINARE - CO

pdf

Etapa 5 a proiectului a fost destinată experimentărilor finale de ardere pe instalaţia model funcţional şi elaborării ghidului de evaluare psihomanagerială şi conducere a personalului de exploatare din centrala electrică pe cărbune Işalniţa. La experimentările finale de ardere pe instalaţia model funcţional şi la procesarea datelor obţinute au participat partenerii P1, P2 şi P4. Partenerul 1 a efectuat teste şi măsurători complexe pentru elaborarea diagramelor de funcţionare ecologică după implementarea noii tehnologii şi a elaborat studiul de fezabilitate privind implementarea solutiei de arzator industrial la cele doua cazane de abur (nr. 7A şi 7B) care echipeaza grupul energetic de 315 MW de la SE Işalniţa Programul de optimizare a arderii şi funcţionării grupului energetic pe diverse paliere de sarcini a fost realizat de partenerul P4. Documentaţia de brevetare a soluţiei tehnice tehnice de modificare a arzătoarelor pentru arderea în trepte în vederea reducerii emisiei de NOx a fost realizată şi depusă la OSIM de partenerii P1 şi P2. Pe baza documentaţiei de proiectarea a noului arzător cu NOx redus, cu ardere în trepte, elaborată de partenerul P1 ICEMENERG, partenerul P3 SE Işalniţa a retehnologizat un arzător industrial. Conducătorul de proiect a elaborat şi publicat în editura Perfect ghidul de evaluare psihomanagerială a personalului de exploatare de la S.E. Işalniţa, ISBN 978-973-7984-80-7.

 

    Masă rotundă

 

1

2

3

4

            Conferinţe

[20]  Dr.ing. Adrian Andrei Adam, prof.dr.ing. Lucian Mihăescu, conf.dr.ing. Gabriel Paul Negreanu, prof.dr.ing. Ionel Pîşă, prof.dr.ing. Ion Oprea, dr.ing. Corneliu Augustin Sofronie, ing. Ion Bărbieru, ing. Cristian Mândrean, "ASPECTE PRIVIND CONCEPŢIA DE REALIZARE A ARZĂTORULUI PILOT EXPERIMENTAL PENTRU ARDERE CU NOX SCĂZUT A LIGNITULUI DE LA C.E. OLTENIA – S.E. IŞALNIŢA" ,FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI PENTRU EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST – FOREN 2016 12-16 iunie 2016, Vox Maris Grand Resort Costineşti, România 1;

[21]  Lucian Mihăescu, Gabriel-Paul Negreanu1, Ionel Pîşă, Ion Oprea, Viorel Berbece, Elena Pop, „TESTING NOX EMISSIONS REDUCTION USING STAGGERED COMBUSTION TECHNOLOGY FOR PULVERIZED COAL OF OLTENIA REGION”, 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2016